Umění a virtuální prostor

Umění jako specifický fenomén lidského zájmu plní hned několik důležitých funkcí, jež jsou založeny na zprostředkování estetických a šokujících myšlenek s cílem vyvolat u příjemce určitý dojem nebo pocit. Umělecké koncepty mají primárně odrážet charakter doby, v níž vznikají, a být její výpovědí pro současné i budoucí generace. Proto se také platformy umění neustále přizpůsobují aktuálním podmínkám tak, aby oslovily co nejširší obecenstvo.

Umělecké platformy

Koncepty umění lze rozdělit do dvou základních kategorií s ohledem na médium, které je nese. V tomto ohledu lze rozlišovat umění klasické (využívající zavedených mediálních forem), které je obecně považováno za komerční, a umění moderní nebo alternativní, jež se orientuje na vytváření nezvyklých konstruktů směřujících k uplatňování zcela nových přístupů. S rozvojem moderních informačních a komunikačních technologií se mluví především o umění internetovém, jež je velmi dynamické a vychází ze snahy o maximální interakci umělce a příjemce. Platformy virtuálního prostoru dodávají modernímu umění zcela nový vzhled a propůjčují mu nástroje běžnými uměleckými styly nedosažitelné.

Internetové umění

Internetové umění je rychle se vyvíjející platformou, která se rozšiřuje především v posledních letech, a je charakteristické přímo prací s daty v internetu – nejedná se pouze o přenos klasického média do virtuální podoby nebo formátu (net.art). Umění využívající virtuálního prostoru má vlastní způsoby interpretace a orientuje se kromě zábavy především na odhalení jeho možností, přičemž často poukazuje na úroveň závislosti veřejnosti na nových médiích. Pokud směřuje do estetiky, většinou se zakládá na vytváření neočekávaných vizuálních nebo zvukových kompozic, jejichž zdrojovými formáty jsou právě data sdílená na internetu. Příkladem takového internetového umění jsou různé projekty s vlastním kódem, které přepracovávají ukotvenou grafickou strukturu webových stránek v prohlížeči, nebo sbírající útržky z audibilních nebo audiovizuálních záznamů a kombinují je do rytmické kompozice.

Internet představuje pro umění klíčový prostor nabízející téměř neomezené možnosti. Hra s kódem nebo zapojování samotného diváka do interakce v reálném čase (řetězové emaily, hoaxy a komentáře apod.) jsou jen zlomky celkového potenciálu. Aktuálně se rozšiřuje dokonce nový typ dadaistické poezie, který je obměnou původně přijatých přístupů, vycházející z nejčastěji vyhledávaných spojení ve vyhledávačích (nejčastěji je používán Google nabízející vždy několik frází – Google Poetics).


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 4000 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Také by se vám mohlo líbit