Sebevědomí a pracovní úspěch – proč nebývají přímo úměrné schopnostem zaměstnanců

Sebevědomí a sebedůvěra jsou obvykle klíčovými aspekty úspěchu v zaměstnání, jelikož lidé, kteří jsou schopni správně prezentovat své dovednosti a budí dojem hloubky porozumění vlastnímu oboru zpravidla získávají mezi svými kolegy respekt. V pracovním prostředí se však často setkáváme se dvěma důležitými fenomény, které mohou zapříčinit, že přestože se člověk dobře orientuje ve své profesi a vykonává ji s přehledem, nedostává se mu takového uznání, odměn či motivace od nadřízených, jaké by si zasloužil. Srovnávání vlastních vědomostí a schopností s ostatními kolegy (zejména s těmi, kteří pracují na stejné pozici) je totiž značně problematické, jelikož každý máme za sebou jiné zkušenosti a osobní přístup k práci.

Sebedůvěra a Dunning-Krugerův efekt

Dunning-Krugerův efekt je důležitým jevem, který popisuje vzorce chování zaměstnanců v odborných profesích. Tento efekt vychází z několika empirických studií a poukazuje na skutečnost, že s narůstajícími zkušenostmi a odborností mají lidé velmi často tendence podceňovat své schopnosti, jelikož se jim rozšiřuje obzor vlastní nevědomosti. Naproti tomu méně vzdělaní či zkušení zaměstnanci s omezenými znalostmi často disponují mnohem vyšším sebevědomím, jelikož jim chybí objektivní zhodnocení vlastního potenciálu a úrovně znalostí. Pokud se tedy chcete vyhnout smutné statistice plynoucí z tohoto efektu, snažte se přistupovat ke svých schopnostem vždy objektivně a vyvarujte se jejich podceňování.

Syndrom podvodníka

Druhým poměrně rozšířeným jevem s vysokým vlivem na sebedůvěru zaměstnance, je syndrom podvodníka. Tímto syndromem může trpět až pětina populace a nějakou formou této poruchy si zřejmě projde mnohem větší podíl lidí. Syndrom podvodníka se řadí mezi úzkostné poruchy a přichází s náročnějšími povoláními. Úroveň, jakým tato porucha člověka zasáhne souvisí především s celkovým základním behaviorálním nastavením a primární sebedůvěrou, a dále pak se sociálním prostředím, v němž vyrůstal a ve kterém se aktuálně pohybuje. Projevuje se pak pocity úzkosti a strachu vyplývajícími z neschopnosti hodnotit vlastní úspěch jako výsledek aplikace svých dovedností, nýbrž pouze jako dílo náhody. Může být způsobem nedostatečně motivujícím působením rodiny v období vývoje nebo neustálým srovnáváním se s osobami stejného zaměření, jejichž úspěchy se jeví jako zasloužené.

Jak získat potřebnou sebedůvěru

Jste-li odborníkem ve své profesi a máte za sebou řadu zkušeností, a přesto vám přijde, že se vám nedostává dostatečného úspěchu, či uznání, přestože váš přístup k práci a rozsah vědomostí je širší než u vašich kolegů, nebo máte-li pocit, že všichni vaši spolužáci jsou ve svých životech úspěšnější, stali jste se pravděpodobně obětí jednoho z uvedených jevů. Klíčovým krokem k získání sebedůvěry je objektivní hodnocení vlastních schopností a kontinuální vzdělávání. Budete-li si neustále zvyšovat svou kvalifikaci, nestane se vám, že byste měli pocit, že už všechno víte. Upevníte se tak ve znalosti svého potenciálu. Zároveň je potřeba oprostit se od tendence srovnávání s ostatními (ať už jsou to bývalí spolužáci, kolegové v práci či kamarádi pracující na podobných pozicích). Své pracovní návyky si nastavte tak, abyste mohli vidět malé úspěchy v každodenní rutině. To vám pomůže sledovat progres vlastního úspěchu a budovat sebevědomí i ve velmi konkurenčním prostředí.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 300 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Také by se vám mohlo líbit