Práce z domu – jak si ji správně zorganizovat

Home-office či práce na volné noze se obvykle vyznačují stejnými problémy, s nimiž se člověk při jejím zahajování musí vyrovnat. Efektivní a optimálně produktivní práce z domu vyžaduje především schopnost sebeorganizace a nakládání s časem tak, aby byl členěn do obdobných bloků odpovídajících běžnému pracovnímu nasazení. Docházení do zaměstnání člení denní časovou dotaci do úseků, jež jsou od sebe striktně odděleny, což dává pracovním dnům specifický rytmus, který sám o sobě napomáhá rutinnímu pracovnímu tempu. Pokud se tedy dostanete do situace, že jste nuceni práci vykonávat z domácího prostředí, kde jste zvyklí se věnovat spíše soukromým či relaxačním činnostem (ať už je to jeden den v týdnu nebo více), je dobré dodržovat několik zásad, které vám umožní udržet pozornost v dostatečné míře, aby výkon, který doma podáte, odpovídal potřebám a požadavkům zaměstnání. Koneckonců, během všedního dne máte doma obvykle větší klid na práci a sociální interakce je možné docílit také dalšími způsoby.

Jaké podmínky si pro práci doma zajistit

Příjemné pracovní prostředí je jedním z motivačních prvků (řadí se do třídy vnitřní motivace zaměstnance). Pracujete-li z domu, je dobré od sebe oddělit pracovní a oddechové prostředí, primárně je tedy vhodné si vytvořit takové podmínky, které odpovídají veškerým pracovním potřebám.

Nepřesouvejte domácí pracoviště

Stanovte si pouze jedno místo v domě či bytě, kde se práci budete věnovat. Toto místo vyhraďte pouze pro pracovní činnost a udržujte jej vždy k práci připravené. Nemusí být primárně uklizené, spíše nachystané k tomu, aby bylo možné ihned ráno v práci pokračovat. Máte-li málo prostoru a musíte pracovat z místa, kde běžně trávíte volný čas, je vhodné mít veškeré pracovní pomůcky a podpůrné věci v jednom úložném prostoru, který můžete rychle odklidit a zase vytáhnout.

Minimalizujte rušivé elementy

Pokud jste doma zvyklí sledovat televizi nebo se zabývat nějakými jinými oddechovými činnostmi, veškeré tyto rušivé prvky mějte od vytvořeného pracoviště dále. Posloucháte-li hudbu nebo potřebujete k práci ticho, pořiďte si sluchátka – v současné době jsou k dispozici také modely s funkcí noise canceling, případně si dejte špunty do uší s vysokou zvukovou izolací.

Věnujte se pouze jednoduchým domácím pracím

Práce doma svádí k paralelní pracovní a domácí činnosti. Máte-li nutkání pouštět se také do domácího úklidu, vybírejte si vždy jen krátké činnosti, které zaberou maximálně 15 minut. Pokud se od práce vzdálíte na delší dobu, riskujete výrazné snížení pozornosti a soustředění.

Jak k práci přistupovat

Vlastní organizace pracovní činnosti je pak velmi důležitá. Obdobně jako v zaměstnání byste měli dbát na to, aby každý den měl určitý cíl a plán, jako by se jednalo o menší projekt.

Rozdělte si činnosti do bloků

Pracovní den, který se chystáte strávit doma, rozčleňte na menší úseky, které oddělíte přestávkou. Pracovat tak můžete po půlhodinách, hodinách nebo dvouhodinovkách, zejména s ohledem na vlastní pracovní tempo. Tímto způsobem zavedete do činnosti rutinu.

Zvolte si denní cíle a plán

Ze osobní statistiky jste jistě schopni určit, jak dlouho vám která činnost potrvá. Pro každý den si tak zvolte konkrétní plán úkolů s vymezenými dílčími cíli, jichž chcete dosáhnout. Nejenže budete se přenesete do situace, kdy vlastně budete plnit termíny, současně budete mít dobrý pocit, že jste den správně vyplnili.

Nastavte se do pracovního módu

Soustavná práce a soustředění na určitou činnost, které jsou prováděny bez přerušení, je označována jako flow. V tomto stavu se mysl věnuje pouze jedné činnosti, která ma plnou pozornost. Přestože jsme každý nastavený trochu jinak, do tohoto stavu se obvykle dostáváme v časovém presu nebo v návaznosti na potřebu dobrého ohodnocení. Pokud chcete být na home-office produktivní, je dobré se zamyslet nad tím, co právě u vás efekt flow spouští a jakým způsobem si ho jste schopni přenést i do domácího prostředí.

Aplikujte time management

Nedaří-li se vám dostat do pracovního módu, můžete vyzkoušet techniku zvanou pomodoro. Ta je založená na velmi krátkých pracovních blocích (10-15 minut odpovídajících časovému úseku, kdy je soustředění schopen prakticky každý). Při této technice trénujete soustředění nastavením časovače, tzn. při zahájení činnosti spustíte stopky na 15 minut a soustředěně pracujete až do skončení časomíry. Mezi jednotlivými úsek se vždy dělá krátká přestávka (3-5 minut na oddech) a pak se pokračuje v dalších cyklech. Po čtyřech cyklech by měla být přestávka delší.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 4000 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Také by se vám mohlo líbit