Jak se bránit syndromu vyhoření

Syndrom vyhoření (nebo také burn-out syndrom) je spojen především s profesním životem a jako takový je často nesnadno diagnostikovatelný (zejména v úvodní fázi) a zaměnitelný s dalšími emočními neduhy. Jeho vývoj je dlouhodobý, postupný (plíživý) a mnohdy nepoznáte, že se něco děje, dokud nepropukne ve své kompletní podobě. Pociťujete-li tedy nadměrnou únavu z běžné stresové zátěže, nechuť podávat pracovní výkony a nespokojenost s nimi, měli byste se mít na pozoru, jelikož právě vy byste se mohli stát jeho obětí.

Jaké jsou symptomy syndromu vyhoření

Syndrom vyhoření se projevuje jako komplexní vyčerpání organismu člověka především ve vztahu k práci. Obvykle s ním souvisí následující symptomy:

 • Únava přecházející až v poruchy spánku
 • Deprese a úzkost
 • Poruchy soustředění (roztěkanost)
 • Nespokojenost a snížené sebevědomí
 • Fyziologické potíže spojené s nechutenstvím, trávicí či dýchací obtíže, nebo obtíže v intimní oblasti

Co způsobuje rozvoj syndromu vyhoření

Symptomy se zpravidla objevují v kombinacích v jednotlivých fází rozvoje emoční poruchy. Jelikož za vznikem a rozvojem syndromu vyhoření stojí řada faktorů (působících z vnitřní psychické konstituce člověka i vnějšího prostředí), nelze přesně stanovit dobu, za kterou se rozvine do podoby, která vyžaduje odbornou pomoc. Jednotlivé fáze lze charakterizovat takto:

 • 1. fáze – především v aktivním pracovním životě se začne ztrácet koordinace. Člověk pociťuje zvýšený stres a přestává mít pocit, že práci vykonává dobře a že je za ni ohodnocen odpovídajícím způsobem. Jedním z prvotních pocitů je také bezmoc cokoliv změnit.
 • 2. fáze – je charakteristická především nutkáním něco neustále dělat doprovázeným rozvíjející se úzkostí a strachem. V této fázi si jedinec obvykle nabere více úkolů, než je schopen zvládnout, a následně trpí nezvladatelným stresem a pocitem vlastní neschopnosti.
 • 3. fáze – v této fázi již člověk rezignuje, převládají u něj především vyčerpání a neschopnost cokoliv začít či dokončit.

Prevence syndromu vyhoření

Začínáte-li pociťovat ve spojení se svým profesním (ale také soukromým) životem negativní emoce, je možné, že se dostáváte do první fáze rozvoje syndromu vyhoření. Jeho dalšímu postupování zabráníte zejména tak, že budete dodržovat následující pravidla prevence:

 1. Vyhledávejte ve své práci smysl, který má pro vás. Pokud nejste schopen tento smysl najít, promluvte si se svým zaměstnavatelem/nadřízeným o pracovní náplni nebo změňte zaměstnání.
 2. Vytvářejte si menší dosažitelné cíle, které budou mít význam především pro Vaši spokojenost. Pokud bude potřeba a dovoluje-li to Vaše pracovní náplň, nastavte si vlastní harmonogram práce, který bude obsahovat denní milníky, jichž chcete dosáhnout. Ty pak alespoň z části dodržujte.
 3. Odpočívejte – rozdělte si práci tak, abyste měli čas na pravidelný odpočinek. Zvolte si minimálně jednu nepracovní aktivitu a tu pravidelně (alespoň jednou týdně) realizujte.
 4. Denně alespoň chvíli cvičte, nenechte se přitom rozptylovat žádnou technikou.
 5. Dbejte na správný sociální život – udržujte také mimopracovní vztahy. Minimálně jednou týdně mluvte s někým z mimopracovní sféry.
 6. Dodržujte spánkovou hygienu – pravidelně spěte, před spaním choďte na krátké procházky, odstraňte všechny rušivé prvky z místnosti, v níž spíte.

Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 4000 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Také by se vám mohlo líbit