Jak funguje cirkulární ekonomika

Cirkulární ekonomika je poměrně nový pojem, který zastřešuje specifické strategie směřující k zero-waste technologiím, které umožňují prakticky plné zpracování surovin na konečný produkt a recyklovatelný odpad, který se vrací ve formě sekundárního suroviny opět do výroby. V současné době s jedná o jedno z nejatraktivnějších inovačních odvětví, které je široce investičně podporováno. Specifikem cirkulární ekonomiky je snaha o minimalizaci nákladů výroby a zpomalení materiálového toku, jež směřuje k optimálnímu využívání odpadních surovin, jež se do zisků subjektu promítají pozitivně dvěma způsoby:

  • snížení nákladů výrobních surovin
  • eliminace nákladů na likvidaci odpadu

Strategie cirkulární ekonomiky

Aplikace strategií cirkulární ekonomiky vyžaduje komplexní a kontinuální technologický audit výroby, na který navazuje implementace projektového řízení. V rámci auditu jsou posouzeny veškeré výstupy produkční linie a následně navrženy způsoby jak:

  • zavést odpadní produkty zpět do výrobního cyklu
  • inovovat výrobní technologie, aby umožnili zpracování odpadu na druhotnou surovinu
  • rozšířit výrobu o další produktové portfolio, které se zakládá na zpracování recyklátu

Pokud se firma rozhodne při jmout strategii cirkulární ekonomiky, většinou to pro ni znamená kompletní přehodnocení výrobních postupů tak, aby vznikající odpad nepřevyšoval primární produkci a byl dále velmi dobře zpracovatelný v sekundární větvi nebo v rámci produkčního kruhu.

Kde všude lze cirkulární ekonomiku uplatnit

Základným předpokladem aplikace strategií cirkulární ekonomiky je možnost uzavření materiálového toku, tedy přetvoření linie vedoucí od nákupu surovin přes výrobu a distribuci až po spotřebu a odpad do uzavřeného kruhu, který navíc integruje sběr odpadu a jeho recyklaci. Zavedení cirkulárního oběhu surovin nemusí nutně znamenat hledání cest, jak vrátit svůj vlastní odpad do výroby (zde se jedná spíše o ideální stav), nýbrž o využívání jakéhokoliv odpadu, který má vždy nižší cenu než nová surovina, jako části surovinového základu. Ve výrobních podnicích se tak hledají různé varianty inovovaných produktů, které se vyznačují obdobnými vlastnostmi jako čistá (panenská) surovina. Cirkulární ekonomika je v podstatě odpovědí na dlouhodobé volání po ekologičtějším průmyslu, a právě proto je významně podporována dotačními programy v rámci záměrů udržitelného hospodaření.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 4000 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Také by se vám mohlo líbit