Fenomén černé labutě a jeho vliv na vývoj lidské společnosti.

Události označované jako černé labutě představují nepředvídatelné (a často i zdánlivě neškodné) jevy, které mohou mít ovšem velmi závažné následky v globálním měřítku. Takové události mají tendence rozbíhat soukolí, které zcela změní celkový pohled na vývoj společnosti v následujících letech. Černé labutě se obvykle objevují s železnou pravidelností a způsobují katastrofální důsledky, které mohou znamenat až zánik málo flexibilních sociálních skupin. Jaký je jejich význam a co znamenají pro jednotlivce?

Jak události označované jako černé labutě vypadají

Přestože tento fenomén není nic nového, podrobněji byl popsán až v roce 2007 spisovatelem Nassimem Nicholasem Talebem, který se mu věnoval v několika publikacích. Ten identifikoval základní charakteristiky událostí označovaných jako černé labutě, a také definoval vlastnosti a jednání jednotlivce či společnosti, díky nimž je možné takové události ustát. Specifikem černé labutě je skutečnost, že se jedná o nepředvídatelnou a velmi zřídkavou událost, kterou však naznačovala řada okolností, takže se může jevit jako předvídatelná falešně. Obvykle má černá labuť katastrofický dopad především na ekonomický nebo politický rozvoj společnosti, na druhou stranu ji však může v ostatních ohledech posilovat. Jedná se obvykle o jev s vysokou rizikovostí, jež vyžaduje nenadálé zásahy a řešení, které je nutné vykonat ihned a jejichž účinnost i celkový dopad jevu je možné posoudit až zpětně. Jako velmi dobrý příklad takové události se uvádí útok na Světové obchodní centrum v roce 2001.

Proč s černými labutěmi počítat

Události nesoucí typické znaky černých labutí se sice objevují nečekaně, ale přijdou vždy – mohou mít vliv na jednotlivce nebo celou společnost a rozhodně na ně nebudete připraveni. Proto je dobré vždy počítat s tím, že se něco neočekávaného může stát a nenechat se tím příliš rozhodit a ideálně ji využít. Tato nová událost totiž obvykle přináší dva extrémy – systém, který není dostatečně stabilní, díky nečekané události může dosáhnout velmi pozitivního vývoje, naopak stabilní a zabezpečený systém nemívá prostředky pro flexibilní reakci na nečekané zvraty.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 4000 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Také by se vám mohlo líbit