Co přinese zrušení superhrubé mzdy

Od začátku ledna příštího roku (1.1.2021) by mělo dojít k výrazné změně ve výpočtu daně z příjmu, a tudíž i v celkové struktuře platů zaměstnanců. Důvodem je schválení novely zrušující superhrubou mzdy jako základ pro výpočet daně z příjmů. Nově by měla být daň stanovená z daňového základu hrubé mzdy při zachování její 15% výše, což znamená, že si zaměstnanci v čisté mzdě výrazně polepší, nemělo by to tak však být napořád.

Superhrubá mzda a její zdanění

Zdanění podle superhrubé mzdy bylo do české legislativy zavedeno v roce 2008 a zakládá se na výpočtu daně z příjmu z celkových nákladů, které má na zaměstnance zaměstnavatel. Daňový systém pracující se superhrubou mzdou je obecně unikátní, ve většině zemí se vždy počítá pouze se mzdou hrubou. Pracovně-právní legislativa rozeznává tři typy mezd, a to:

  • čistou mzdu – tedy sumu, která se objeví zaměstnanci na výplatní pásce, je to hrubá mzda snížená o odvody za zaměstnance a daň nad rámec daňové slevy na poplatníka
  • hrubou mzdu – je sumou nákladů, které zaměstnavatel odvádí za zaměstnance včetně záloh na sociální a zdravotní pojištění
  • superhrubou mzdu – tvořenou všemi náklady, které má zaměstnavatel na zaměstnance včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění, které musí sám odvést

Superhrubá mzda je v podstatě hrubou mzdou navýšenou o 34 %. Aktuálně se daň z příjmu stanoví jako 15 % z této hodnoty. Podle novely by však měla být pro výpočet užívána hrubá mzda, což umožní zvýšení čisté mzdy přibližně o 6 %.

Další výhody a jejich úskalí

Novela byla schválena v uvedené podobě, tedy v nezměněné daňové sazbě při nižším daňovém základu. Jelikož jsou však daňové odvody z mezd zaměstnanců jedním z hlavních příjmů státní kasy, počítá se s postupným navyšováním sazby, k prvnímu by mělo dojít již za 2 roky. Kromě uvedené změny novela přináší ještě další daňové výhody (jako například zrušení omezujícího daňového limitu). V jednání je také návrh další novely, která by zvýšila základní slevu na poplatníka o 50 %, což by se pozitivně promítlo také do příjmů podnikatelů. Tento návrh však prozatím nebyl schválen.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 4000 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Také by se vám mohlo líbit