10 nejkrásnější rostliny pro vlhké zahrady

Vlhká a zamokřená stanoviště v zahradě jsou ideální pro rostliny, které mají rády dostatek vlhkosti a jejich kvetení je tak ještě nádhernější. Rostliny přizpůsobené pro vlhké půdy mají bohatší a pestřejší vegetaci a kvetou v plné kráse po delší období. Výběr vhodných rostlin pro zamokřená místa je proto klíčem k vytvoření kvetoucí oázy plné života. Rostliny si zde nádherně procvičují své schopnosti přežít v nadbytečné vlhkosti a vytvářejí tak jedinečná a neopakovatelná společenstva s bohatou biodiverzitou. Starat se o ně je pak pro zahradníka velkou radostí a zdrojem inspirace.

V tomto článku představíme deset nejkrásnějších okrasných rostlin, které se dokáží perfektně přizpůsobit vlhkým stanovištím a vytvoří na zahradě kvetoucí scenérii plnou života a květů. Pro správnou volbu a úspěšnou pěstbu těchto rostlin je však důležité vytvořit ideální podmínky vlhkosti, živin a světla. Při dodržení těchto zásad se vám podaří vytvořit kvetoucí ráj plný neopakovatelné krásy.

Křoviny a stromy

Kalina obecná (Viburnum opulus)

Kalina obecná patří mezi nejkrásnější keře vhodné pro vlhká a zamokřená místa v zahradě. Dosahuje výšky 2-4 metry a má vejčité, lesklé listy, které v létě přecházejí do tmavočervené barvy. Na jaře pokryjí keře bohatá bílá květenství, která se postupně proměňují v černé bobule. Ty přetrvávají na rostlině po celou zimu a vytvářejí dekorativní efekt.

Kalina obecná je rostlinou pro vlhké a kypré půdy bohaté na živiny. Vyžaduje polostinné až stinné stanoviště s dostatkem vláhy. Roste pomalu, ale je velmi tolerantní. Na stanoviště vyžadující občasné záplavy je třeba ji zasadit do místa s drenáží, aby nedocházelo k uhnívání kořenů. V suchých obdobích je třeba její růst podpořit zaléváním.

Kalinu obecnou lze využít jako solitérní keř, ale také do skupin pro vytvoření živých plůtků. Jejího nádherného květenství a podzimní barvy listů lze využít k doplnění dekorace vlhkých zákoutí a jezírek v zahradě. Díky své velikosti je vhodná i do veřejných prostranství. Při správné péči vytvoří krásný a dekorativní keř, který oživí vlhká stanoviště velkolepou krásou.

Vrba ušatá (Salix aurita)

Vrba ušatá je velmi dekorativní keř vhodný do vlhkých a zamokřených míst v zahradách. Dosahuje výšky 2-4 metry a má vzpřímený habitus s pyramidální korunou. Listy jsou eliptické se zvlněnými okraji a v létě přecházejí do žluté barvy. Na jaře keř pokryjí dlouhá bílá květenství, ze kterých se po opylení vyvinou souplodí s černými semínky.

Vrba ušatá je velmi dekorativní keř, který upřednostňuje vlhké až zamokřené půdy s dostatkem živin. Roste na březích potoků, jezer a rybníků. Na stanoviště s občasnými záplavami ji lze vysazovat přímo do vody. Vyžaduje stinná až polostinná stanoviště. Její růst podpoří zalévání, především v suchých obdobích. Na jaře keř pokryjí dlouhá bílá květenství, ze kterých se po opylení vyvinou souplodí s černými semínky.

Vrbu ušatou lze využít jako solitérní keř, ale také do skupin pro vytvoření živých plůtků okolo vlhkých stanovišť. Je vhodná i do veřejných prostranství díky své velikosti a dobrému růstu. Její nádherného kvetenství a jesenního zbarvení listů lze využít k doplnění dekorace vlhkých míst v zahradě, jako jsou jezírka, potoky či blátivá údolí. Při správné péči vytvoří krásný a dekorativní keř elegantního vzhledu, který oživí vlhké prostředí neopakovatelnou krásou.

Trvalky

Růže omějolistá (Rosa glauca)

Růže omějolistá je jedinečná popínavá růže s bohatým kvetením, která se perfektně přizpůsobuje vlhkým a živinami bohatým půdám. Dosahuje výšky až 5 metrů a má hladké, lesklé listy, které přecházejí do světle až tmavě zelené barvy. Na jaře pokryjí popínavé výhony bohaté bílé až růžové květy se zlatistými tyčinkami, které po opylení vyprodukují černé plody.

Růže omějolistá upřednostňuje vlhká, živinami bohatá a dobře drenovaná stanoviště s dostatkem světla. Roste na březích vodních ploch, vlhkých lukách a okrajích lesů. Vyžaduje polostinná až světlá stanoviště chráněná před větrem. Její růst podpoří pravidelné zalévání a hnojení organickými hnojivy. Na vlhkých půdách vytváří bujné porosty, proto je třeba ji pravidelně prořezávat a tvarovat.

Růži omějolistou lze využít jako popínavou růži na pergoly, altány, stěny domů či ploty. Je vhodná i do skupin a živých plotů. Kvetení se prodlužuje do léta a podzimu, což umožňuje její využití k dekoraci po delší období. Její nápadné květy a dobře vyvinuté plody ji činí jedinečnou a neopakovatelnou. Při správné péči vytvoří bujné porosty s dlouhým kvetením, které dotváří neopakovatelnou atmosféru vlhkých stanovišť.

Sázenice ostřice (Carex)

Sazenice ostřice jsou skupina 2 500 druhů popínavých a zpola keříčkových trav, které si oblíbily vlhká a živinami bohatá stanoviště. Mají široké, tužší listy vyrůstající z hustého trsu. Dosahují výšky 15-100 cm a pokrývají zem tmavozeleným porostem.

Sazenice ostřice upřednostňují vlhká, živinami bohatá a dobře odvodněná půda. Rostou na březích vodních ploch, rašeliništích, loukách a lesních mýtinách. Vyžadují polostinná až stinná stanoviště s dostatkem vláhy. Jejich růst podpoří pravidelné hnojení a zalévání. Při pěstování ve všech typových podmínkách je výhodné provádět redukční sečení porostu.

Sazenice ostřice lze využít jako solitérní trávu, ale vhodnější je jejich skupinová výsadba pro vytvoření dekorativních trávníků. Jejich hustý a trvanlivý porost vytváří jemné obrysy a dekorativní plochy zeleně, které výrazně oživují a doplňují vlhká stanoviště v zahradě. Kvetou v létě, některé druhy s pestře zbarvenými květy, které představují další možnost využití k dekoraci.

Při správném umístění a péči vytvoří kompaktní a dekorativní porost, který vlhká místa oživí neopakovatelnou krásou a strukturou. Jejich trvanlivost umožňuje je využívat k doplnění scenérií po dlouhá léta.

Vodník (Eupatorium cannabinum)

Vodník je vytrvalá bylina vysoká 50-150 cm s bohatým a nápadným kvetením. Má velké okrouhlé listy vyrůstající z tlustého oddenku. Kvete v letních měsících velkými růžovými květy se žlutým středem, které vytvářejí široká latovitá květenství.

Vodník preferuje vlhká, živinami saturovaná a propustná půda bohatá na dusík. Roste na březích vodních ploch, lužních lesích, vlhkých loukách a pastvinách. Vyžaduje polostinná až stinná stanoviště s dobrou půdní vlhkostí. Její růst podpoří pravidelné zalévání a hnojení organickými hnojivy. Příliš bohatá výživa však způsobuje bujný růst, který je třeba kontrolovat sečením.

Vodník lze v zahradě využít jako solitérní rostlinu, ale vhodnější je její skupinová výsadba pro vytvoření pestrého porostu. Nápadné kvetení umožňuje její využití k doplnění dekorace vlhkých míst po dlouhou dobu. Výrazně oživuje břehy jezírek, rybníků, potoků a dalších vlhkých stanovišť.

Při správném umístění a péči vytvoří bujné porosty s bohatým a dlouhotrvajícím kvetením. Její neopakovatelné růžové květy dotvářejí jedinečnou atmosféru vlhkých míst v zahradě. Ve vhodných podmínkách se množí vodník oddenky, čímž vytváří rozsáhlé trsy. Jeho obliba u zahradníků a dekorativnost zvyšují jeho potenciál k širokému využití.

Okrasné trávy

Metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa)

Metlice trsnatá je víceletá tráva dosahující výšky 10-70 cm s bohatým kvetením. Má husté trsy s podlouhlými listy, které vyrůstají z kořenového oddenku. Od května do září pokryjí trsy květenství tvořená drobnými bílými nebo růžovými květy.

Metlice trsnatá preferuje vlhké, živinami bohaté půdy, které jsou nasycené dusíkem. Roste na březích vodních ploch, rašeliništích, vlhkých loukách a lesních mýtinách. Potřebuje polostinná až stinná stanoviště s dostatkem půdní vláhy. Její růst podpoří pravidelné hnojení statkovými hnojivy a pravidelné zalévání. Při vysoké dostupnosti živin je vhodné provádět redukční sečení.

Metlice trsnatá se v zahradě obvykle pěstuje ve skupinách. Vytváří vysoké, husté a trvanlivé porosty očištěné zrněním. Nápadné kvetení doplňuje vlhká stanoviště bohatou paletou barev a prodlužuje dekorativní funkci porostu. Případně slouží k vytváření živých plotů díky schopnosti kořenovat z odlomky stébel.

Porosty metlice trsnaté výrazně oživují břehy vodních ploch, rašeliniště a vlhké louky. Její vysoké, husté a trvanlivé trsy dotvářejí dekorativní a ekologické hodnoty těchto stanovišť. Při správném umístění a péči vytvoří bujné porosty s dlouhým kvetením a vysokou dekorativností. Schopnost pokrytí velkých prostorů zvyšuje potenciál této trávy k využití při výsadbách velkého rozsahu.

Rulík nejvyšší (Molinia caerulea)

Rulík nejvyšší je statná tráva vysoká 80-200 cm s nápadným kvetením. Má přímé stvoly vyrůstající z tlustého kořene a velmi široké, do stran rozložené listy. Od května do srpna kvete hustými širokými latami purpurově fialových květů.

Rulík nejvyšší preferuje vlhké živinami bohaté půdy a na dusík. Roste na březích vodních ploch, rašeliništích, vlhkých loukách a mokřadních lesních stanovištích. Vyžaduje polostinná až stinná místa s dostatkem půdní vláhy. Jeho růst podpoří pravidelné hnojení statkovými nebo zelenými hnojivy a zalévání. Vyšší koncentrace živin způsobuje bujné větvení, proto je vhodné provádět redukční sečení.

Rulík nejvyšší lze v zahradách vysazovat jen ve skupinách. Vytváří statné, vytrvalé a trvanlivé porosty s dlouhým kvetením přičemž dekorativita jeho květů prodlužuje jeho využití. Při správném umístění elegantně do forem doplňuje mokřadní stanoviště s bohatou rozmanitostí.

Porosty rulíku nejvyššího výrazně a nápadně oživují břehy vodních ploch, rašelinišť a vlhkých luk. Jeho vysoké, statné a trvanlivé trsy dotvářejí estetické a přírodě blízké hodnoty těchto míst. Při správném ošetřování vytváří bujné trvalé porosty s dlouhým kvetením a výraznou dekorativností. Jeho velikost a vzhled predestinuje tuto trávu k doplnění a oživení rozlehlých vlhkých prostorů.

Květiny

Prvosenka jarní (Primula veris)

Prvosenka jarní je vytrvalá bylina vysoká 10-30 cm s nápadným jarním kvetením. Má půpkovité listy vyrůstající z podzemního oddenku. Od března do máje pokryje rostlinu 5-15 krémově žlutých květů se slabě límečkatým okrajem.

Prvosenka jarní preferuje vlhké až podmáčené, živinami bohaté půdy, bohaté na dusík a humus. Roste na vlhkých lukách, lesních mýtinách, na březích vodních ploch a rašeliništích. Vyžaduje polostinná až stinná místa chráněná před silným slunečním zářením. Její růst podpoří pravidelné závlahy a hnojení statkovými hnojivy.

V zahradách lze prvosenku jarní vysazovat pouze ve skupinách. Vytváří pěkné, výškově kolísající skupiny. Nápadné kvetení v brzkém jaru doplňuje estetické hodnoty vlhkých míst. Po odkvetení dále vyniká bohatou listovou skupinou. Při správném umístění slouží k doplnění a oživení mokřadů, rašelinišť a vlhkých luk.

Rostliny prvosenky jarní výrazně oživují vlhká polostinná stanoviště. Bohaté kvetení doplněné listovou zelení dotváří malebnou atmosféru těchto míst. Porosty vytváří nápadně zbarvené skupiny, které se dlouze udržují. Při správném ošetřování vytváří bujné porosty se značnou dekorativností. Schopnost pokrytí rozlehlých ploch a dlouhou dekorativnost po odkvetení umožňuje široké využití prvosenky jarní k oživení vlhkých i polostinných míst zahrady.

Žluťucha jarní (Caltha palustris)

Žluťucha jarní je vytrvalá bylina vysoká 5-30 cm s nápadným jarním kvetením. Má srdčité listy vyrůstající z plazivého oddenku. Od března do května pokryje rostlinu 1-4 velké žluté květy, jejichž květnový okraj je skvrnitý.

Žluťucha jarní výhradně preferuje rašeliny a rašelinná stanoviště, kde roste na chudobné rašelině. Vyžaduje velmi vlhká až trvale podmáčená, minerály chudá a živinami bohatá půda. Roste na vysokých rašeliništích, slatinných loukách a přechodných rašelinných loukách. Nevyskytuje se na minerálně bohatých půdách.

V zahradách je žluťucha jarní vhodná pouze do rašelinných partií nebo jezírek. Vytváří rozvolněné, výškově kolísající skupiny s bohatým kvetením. Nápadné květy v brzkém jaru doplňují estetické hodnoty rašelinných stanovišť. Po odkvetení dále vyniká bohatou listovou zelení.

Rostliny žluťuchy jarní výrazně a nápadně oživují rašelinná stanoviště. Bohaté kvetení doplněné listovou zelení dotváří malebnou atmosféru těchto chudých biotopů. Porosty vytváří nápadně zbarvené skupiny, které se dlouze udržují. Při správném ošetřování vytváří bujné porosty se značnou dekorativností. Schopnost pokrytí rozlehlých rašelinných ploch a dlouhou dekorativnost po odkvetení umožňuje široké využití žluťuchy jarní k oživení rašelinných stanovišť zahrady.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 4000 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Také by se vám mohlo líbit